Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Tämä on CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n tietosuojapolitiikka. Tämän tietosuojapolitiikan tarkoituksena on määrittää periaatteet, jotka koskevat henkilötietojesi käyttöä, joita voimme saada sinusta. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt tämän käytön. Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti ennen palvelujen käyttöä.

 

1 Rekisterin nimi

CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n asiakasrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

CleanTouch -siivouspalvelu Oy
Pellaksenkuja 1 A, 01650 Vantaa
info@cleantouch.fi

 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kenneth Sule
Sähköposti: info@cleantouch.fi

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n asiakastietojen ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

CleanTouch Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä CleanTouch -siivouspalvelu Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@cleantouch.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

4 Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

Henkilön etu- ja sukunimi

Yrityksen nimi (jos yritystilaus)

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

 

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot:

 

Rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena

Asiakkaan itse syöttäminä CleanTouch Oy:n eri verkkopalveluissa

 

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan CleanTouch Oy:n käytössä, paitsi CleanTouch Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta CleanTouch Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole CleanTouch Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää CleanTouch Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia toiminnanohjausjärjestelmiin. Rekisteri sijaitsee CleanTouch Oy:n salasanalla suojatulla palvelimella.

 

8 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

 

Käsittelemme henkilötietosi niin kauan kuin sinä ja CleanTouch -siivouspalvelu Oy ovat asiakassuhteessa tai muussa vastaavassa suhteessa. Käsittelemme myös henkilötietojasi verotukseen ja oikeudellisiin tarkoituksiin niin kauan kuin on tarpeen.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, kunnes jättäydyt pois markkinointiviesteistä.

 

9 Oikeutesi: Miten käytät, päivität ja hallitset tietojasi?

 

Sinulla on oikeus käyttää, päivittää ja hallita omia tietojasi asiaankuuluvien tietosuojalakien mukaisesti. Jos haluat käyttää jotakin tässä osassa 14 määriteltyjä oikeuksia, soita tai lähetä sähköpostia pyytäneelle yhteyshenkilölle.

Voimme pyytää sinua antamaan lisätietoja, jotta tunnistamme sinut.

 

9.1. Oikeus käyttää tietojasi

Olet oikeutettu saamaan vahvistuksen käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla voi olla myös tietoja käsittelymenetelmistämme sekä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Voimme periä kohtuullisen hinnan hallinnollisten kulujen perusteella, jos pyydät kopioita lisäksi.

 

9.2. Oikeus korjata tietojasi

Sinulla on oikeus saada meiltä ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisu. Saatat joutua tekemään puutteelliset tiedot, jos annat meille lisätietoja tai tiedonantoja.

 

9.3. Oikeus poistaa

Jos et halua enää että käsittelemme henkilötietojasi aktiivisesti, voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos:

i) henkilötietosi eivät enää ole tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty;

(ii) jos peruutat suostumuksesi;

(iii) jos vastustat käsittelyä, eikä käsittelyyn ole ylivoimaisia perusteltuja syitä;

(iv) henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai

(v) henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sovellettavassa laissa.

 

9.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä käsittelyrajoitukset, jos jokin seuraavista pätee:

(i) henkilötietojen oikeellisuus riitautetaan / kilpailutetaan pyynnöstäsi ajanjaksoksi, jolloin voimme tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden;

(ii) käsittely on lainvastaista, ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

(iii) me emme enää tarvitse henkilötietojasi käsiteltäviksi, mutta vaadit että tietosi on tallennettu oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi; tai

(iv) olet vastustanut käsittelyä ja tarkistusta, onko meillä oikeutetut syyt syrjäyttämään oikeuksiasi ja vapauksiasi.

 

9.5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vastaanottaa meille antamiasi henkilötietoja (esimerkiksi lähettämällä sähköpostiosoitteesi suoramarkkinointitarkoituksiin) jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää tiedot toiselle valvojalle, jos:

(i) käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen;

(ii) käsittely suoritetaan automaattisella tavalla.

 

9.6. Oikeus esineen käsittelyyn

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä perustuen oikeutettuun etuun milloin tahansa tietyn tilanteesi perusteella.

Emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme osoita, että käsittelyä koskevat pakottavat oikeutetut syyt, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja vapaudet.

Sinulla on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia ja henkilötietojen käsittelyä tällaisiin tarkoituksiin.

 

9.7. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos epäilet, että tietosuojalainsäädäntöä rikotaan henkilötietojesi käsittelyssä ja asiaa ei pystytä ratkaisemaan ystävällisesti sinun ja meidä välillä neuvottelemalla, ota yhteyttä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen valituksen tekemiseksi.

 

10 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

CleanTouch -siivouspalvelu Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä, tai muuttaa tai poistaa käyttöoikeuksia eri palveluihin. CleanTouch -siivouspalvelu Oy ilmoittaa sinulle kaikista perusteellisista muutoksista sähköpostitse tai julkaisemalla tiedotteen verkkosivustolla. CleanTouch -siivouspalvelu Oy suosittelee, että tarkistat tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti ilmoittaaksesi mahdollisista muutoksista.